Prijswijziging

Door middel van dit schrijven willen wij u informeren over de prijsaanpassing per 01-01-2019.

Naast indexering (die we niet jaarlijks doorvoeren), hebben wij als manege het afgelopen jaar te maken gehad met een agressieve prijsverhoging op ruwvoer, stro en brok.
Deze enorme verhoging heeft voornamelijk te maken met de droogte in 2018, maar ook met de stijgende kosten en de vraag wereldwijd. Daarnaast heeft regering besloten per 1 januari 2019 het BTW tarief te verhogen van 6% naar 9%, dit heeft invloed op prijzen van manegelessen en de verkoop van eten en drinken. Wij zijn helaas genoodzaakt om deze kostenstijgingen door te berekenen om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen handhaven.

Steeds proberen wij de kwaliteit van ons bedrijf te verbeteren. Denk hierbij aan de gedane grote aanpassingen in de afgelopen jaren, zoals het verwijderen van het asbest en het plaatsen van een nieuw dak, het plaatsen van hooiruiven in de paddocks, het deels vernieuwen van de omheining, vernieuwen van de buitenrijbaan. Ook voor 2019 staan er weer een aantal grote investeringen in de planning.

Om kwaliteit te blijven waarborgen op ons bedrijf moeten wij blijven investeren in onze faciliteiten en in ons paardenbestand. Ook de regelgeving omtrent paardenwelzijn wordt steeds strenger op het gebied van huisvesting en voeding van paarden. 
 

Aangesloten

 

Nieuwsbrief PCK

Nieuwsoverzicht